piątek 26 maj 2017 roku   
 

STRONA GŁÓWNA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU

w XXI Konferencji Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej,

która odbędzie się w Krakowie (Akademia Górniczo–Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, budynek D1)
w dniach od 8 do 10 czerwca 2016 r.


oraz

w uroczystościach jubileuszowych 70-lecia
prof. dr hab. inż. Wojciecha Batki

Konferencja rozpocznie się uroczystym otwarciem 8 czerwca, a zakończy 10 czerwca 2016 r.

POD PATRONATEM

Przewodniczącego Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. inż. Eugeniusza Kozaczki

ORGANIZATORZY:

POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE
ODDZIAŁ W KRAKOWIE

KOMITET AKUSTYKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

TEMATYKA KONFERENCJI:

Akustyka słyszenia i audiologia, Metody fizyczne w biomedycynie, Metody numeryczne w akustyce, Metody aktywne redukcji drgań i dźwięków strukturalnych, Diagnostyka wibroakustyczna, Infradźwięki i drgania niskich częstotliwości, Akustyka budowli, Akustyka mowy, Projektowanie nagłośnień, Przepływy energii akustycznej w strukturach, Struktury inteligentne, Prognozowanie pól akustycznych, Emisja akustyczna, Wibroakustyka, Metody ochrony przed hałasem, Metody falowe w diagnostyce i terapii, Ekologia akustyczna.
  strona główna
  komitet organizacyjny
  komitet naukowy
  ważne daty
  galeria
  opłata
  rejestracja
  program / komunikaty
  monografia
  kontakt
dessign by B&G || 2016